Algemene Ledenvergadering

Het bestuur legt in de voorjaarsvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. In de najaarsvergadering bespreekt het bestuur de plannen voor het komend jaar, inclusief de begroting. Uiteraard wordt u over de ontwikkelingen in de VG-fysiotherapie geïnformeerd.

Algemene Ledenvergadering en congres verplaatst naar najaar 2020

In verband met de maatregelen voor het corona-virus hebben we ons jaarlijkse congres en voorjaars ALV helaas moeten uitstellen tot het najaar. Zodra de nieuwe datum bekend is, zullen we je hierover informeren. Ook de ledenvergadering wordt verplaatst naar het najaar.

Hieronder kunt u nog de vergaderstukken van de vorige Algemene Ledenvergadering inzien.

Trefwoorden: