06 april 2020

Beweegrichtlijnen voor mensen met verstandelijke beperking net iets anders

Sport en bewegen is voor mensen met een verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend.

Bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking

Voor de meeste personen geldt dat zij in meer of mindere mate afhankelijk zijn van hun sociale omgeving (ouders, familie, de woonlocatie of zorginstelling). Soms is het lastiger of zijn er aanpassingen nodig zodat beweegactiviteiten beter aansluiten bij hun mogelijkheden. Daarom zijn de Beweegrichtlijnen voor mensen met een verstandelijke beperking net iets anders dan de algemeen geldende beweegrichtlijnen.

Lees hier verder.