15 december 2020

Terugblik ALV KNGF door de voorzitter

Update van de voorzitter

Beste collega’s,

Naar aanleiding van de ALV van het KNGF wil ik graag een update met jullie delen over de gang van zaken rondom de commotie betreffende het bestuurslid Henk Jansen. Voor degene die de ALV van het KNGF niet digitaal gevolgd hebben, geef ik graag wat achtergrondinformatie over de reden van het aanvankelijke wantrouwen jegens hem door ongeveer 70 leden die een motie ingediend hebben. In de communicatie wordt het ook wel ‘Motie Tak’ genoemd, omdat Igor Tak de motie motiveerde tijdens de ALV. De reden van de motie was twijfel bij de leden en besturen van verschillende beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s). Zij vonden dat er te weinig resultaten geboekt zijn door dhr. Jansen en dat hij hier ook wat ongenuanceerd over communiceert. De BI’s die achter de motie stonden waren de NVMT, NVFS, NFP, NVFB, NVRF, NVFK en NVFG. Wat op de achtergrond ook meespeelt is dat sommige ziektekostenverzekeraars afspraken hebben gemaakt met Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), die niet zijn gemaakt met KRF NL.

Het bestuur van de NVFVG heeft gemeend niet zo duidelijk stelling te nemen tegen de heer Jansen. Enerzijds waren we onvoldoende op de hoogte van de eventuele gesprekken die met de heer Jansen zijn gevoerd, anderzijds zijn de belangen van de NVFVG-leden niet hetzelfde als die van de leden van de BI’s die de motie wel ondertekend hebben.

De ALV op 18 november is, na de stemming of de motie in behandeling genomen moest worden, stilgelegd door onze voorzitter Guido van Woerkom. Statutair is dat allemaal correct verlopen, al kwam het schorsen van de vergadering wel erg onverwacht voor de ruim 1500 leden die de vergadering volgden. De ALV is hervat op 9 december, waarbij uit de stemming bleek dat de heer Jansen aan kan blijven. Helaas ging er technisch nog wat mis met de stemmingen, zodat officieel nog niet duidelijk is wat de uitslag van de stemming is. Op dit moment lijken de besturen van de BI’s de te verwachten uitslag te respecteren en over en weer is de hand uit gestoken om op een meer coöperatieve wijze met elkaar op te trekken.

Hopelijk biedt dit jullie iets meer achtergrondinformatie over het wel en wee rondom de ‘motie Tak’. Mocht je vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met ondergetekende via secretariaat@nvfvg.nl

Erik Gielen, Voorzitter NVFVG