24 februari 2020

Plotselinge terugval bij mensen met syndroom van Down

Bij mensen met het syndroom van Down is in de leeftijd 18-35 jaar soms sprake van een plotselinge terugval in zelfstandigheid en verstandelijke vermogens.

Onderzoek & advies

Begeleiders en naasten zien ze binnen een korte tijd achteruit gaan. Het vreemde is dat de aanwijzingen voor een oorzaak onzichtbaar lijken. Vaak zijn er geen handvatten bekend om de terugval te stoppen of zelfs om te keren.

Onderzoek naar mogelijke oorzaken leverde een achttal adviezen op voor de praktijk. De poster met de resultaten kun je hier vinden.

Overige informatie lees je hier.