14 januari 2020

Deeltijdverblijf in de Wet langdurige zorg (Wlz)

Deeltijdverblijf is een combinatie van thuis én in een instelling wonen.

Dit is sinds 1 januari 2020 mogelijk voor mensen met Wlz/zorg

Deeltijdverblijf is een combinatie van thuis én in een instelling wonen. Nu hebben (ouders van) cliënten de keuze tussen thuis wonen (eventueel met logeeropvang) of voltijds in de instelling wonen. Vanaf 1 januari 2020 wordt een tussenvorm eenvoudiger: afwisselend een (deel van de) week thuis wonen en een (deel van de) week in een instelling verblijven. Lees hier verder.