14 januari 2020

Nieuwe Cao Gehandicaptenzorg: Wat betekent dat voor de fysiotherapeut?

Eind oktober 2019 is de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg afgesloten die gaat gelden tot 1 oktober 2021.

Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021

Eén van de betrokken partijen was de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) waarbij ook het KNGF is aangesloten en KNGF-leden dus indirect lid van zijn. Naast het KNGF zijn er tal van andere (para) medische beroepsorganisaties bij de FBZ aangesloten. Alle partijen zijn akkoord met het onderhandelingsakkoord en hebben de tekst van de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 vastgesteld.