14 januari 2020

NZa: kwaliteitskader gehandicaptenzorg belangrijk bij zorginkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is positief over het nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg als instrument om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector naar een hoger plan te brengen.

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg vernieuwd

Zorgkantoren zien het kwaliteitskader vooral als een vliegwiel om een verbeterproces in gang te zetten en niet alleen als een verantwoordingsdocument. Gesprekken tussen zorgaanbieder en zorgkantoor gaan nu meer over de inhoud van de zorg. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van de NZa.

Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg is in 2017 op initiatief van de sector zelf vernieuwd. De NZa heeft nu onderzocht hoe zorgkantoren hun rol in het kwaliteitskader invullen en welke verbeteringen mogelijk zijn. In het kwaliteitskader wordt de nadruk gelegd op het van elkaar (en de cliënten) willen leren en het opzetten van een continu verbeterproces. Het gesprek over de kwaliteit op basis van de kwaliteitsrapporten die instellingen zelf opstellen, is daarin een belangrijk element. Het kwaliteitskader biedt het zorgkantoor én de zorginstelling de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg zo bespreekbaar en beheersbaar te maken. Zorgkantoren zien het kwaliteitskader en de bijbehorende rapporten als een weergave van het leerproces van de zorginstellingen. Lees hier verder.