14 januari 2020

Online educatieve game voor kinderen met een verstandelijke beperking

Leerpotentieel van kinderen

In kaart brengen en ontwikkelen

Om het leerpotentieel van kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in kaart te brengen, ontwikkelen ‘s Heeren Loo en Mediaheads Robins Wereld, een game die zich richt op de basale executieve functies. De game werd in november 2019 gelanceerd.

Hoe kun je kinderen beter leren leren? Door ze een game te laten spelen. Dat geldt nog sterker voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. De game stimuleert kinderen om te leren leren en maakt leren leuk. Een sneak preview vind je hier.