23 maart 2020

Corona: Tips voor een leuke en leerzame dag met structuur en beweging

Om kwetsbare mensen nu zo goed mogelijk te beschermen, wordt aangeraden om het bezoek te beperken.

Beweegoefeningen

Dat is voor een cliënt op de woning natuurlijk enorm balen! Hoe zorg je ervoor dat cliënten toch een leuke én leerzame dag hebben? 's Heeren Loo heeft tips op een rij gezet, waaronder een gratis beweegboek. Hierin staan laagdrempelige beweegoefeningen beschreven voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke en/of meervoudige beperking.