02 maart 2020

Nieuwe publicatie: Meten van participatie bij kinderen en jongeren

Meedoen in de maatschappij, participatie, is een belangrijke uitkomst voor (revalidatie van) kinderen en jongeren met hersenletsel.

In kaart brengen

Maar hoe kunnen we participatie van kinderen en jongeren met CP en NAH het beste in kaart brengen? Lees hier verder.