14 mei 2020

Kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking met COVID-19 meten

Verantwoord opschalen paramedische zorg

Aanscherping

Het KNGF heeft een uitstekend stuk op haar site gezet over het opschalen van de fysiotherapeutisch zorg, zie â€˜Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis’. Veel van wat hier staat is ook voor de tweede lijn geschikt. De NVFVG heeft echter bij het KNGF aangegeven dat de mededeling over verstandelijk gehandicapten (zie Bijlage 3) meer nuancering verdient.

Voor meer differentiatie voor verstandelijk beperkten verwijzen we naar de academische werkplaats GOUD. De zorgorganisaties Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen vormen samen met de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC deze academische werkplaats. GOUD ontwikkelde versneld een verkorte VB-Kwetsbaarheidsindex omtrent COVID-19 om de kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking met COVID-19 te meten. Het advies is om deze index af te nemen en om de groepen fit/pre kwetsbaar en licht kwetsbaar zonder Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) te behandelen als er, zoals dat in de richtlijn van het KNGF staat, geen ziekteverschijnselen zijn en zij ook geen contact hebben met mensen die ziek zijn. Voor de derde categorie (matig kwetsbaar) gebruik je een mondkapje en handschoenen, en voor de groep ernstig kwetsbaar ook een schort/overall.

De NVFVG realiseert zich dat dit geen perfecte methode is, maar het doet meer recht aan onze doelgroep en voorkomt onder-behandeling door een gebrek aan PBM. Wellicht ten overvloede: de verkorte VB-Kwetsbaarheidsindex is een aanvulling op de maatregelen die het KNGF op haar site heeft gezet.