22 oktober 2020

Betrokkenheid NVFVG bij de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg

In opdracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en ZonMw is de Universiteit Maastricht/Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg in samenwerking met verschillende stakeholders gestart met de ontwikkeling van de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zorgverleners (beroepskrachten en mantelzorgers) en zorgvragers (bijvoorbeeld cliënten met dementie of een verstandelijke beperking).

De NVFVG zal in dit traject betrokken zijn bij een focusgroep die specifiek gaat over verstandelijk gehandicaptenzorg.

Het doel van deze richtlijn is om praktische handvaten te bieden om de toepassing van onvrijwillige zorg te voorkomen en/of te reduceren. De richtlijn zal zich richten op onvrijwillige zorg in de intra- en extramurale ouderenzorg en verstandelijk gehandicapten zorg. Onvrijwillige zorg wordt door de Wet zorg en dwang (Wzd), die sinds 1 januari 2020 van kracht is, gedefinieerd als: zorg waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet. Het uitgangspunt van de Wzd is “Nee, tenzij”. Dat betekent dat onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast.

Lees hier meer informatie over dit traject.