12 februari 2021

Communicatief meervoudige beperking

Hoe weet je of iemand je niet heeft begrepen, of niet heeft verstaan? Hoe herken je de signalen van een gehoorverlies, een visuele (verwerkings)stoornis of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)?

Communicatief meervoudige beperking

Als professional binnen de gehandicaptenzorg kun je te maken krijgen met mensen met een communicatief meervoudige beperking (CMB). Bij hen is sprake van meerdere beperkingen die elk invloed kunnen hebben op de communicatie. Mensen met CMB hebben vaak een taalontwikkelingsstoornis of een auditieve beperking met daarnaast bijvoorbeeld ook een verstandelijke of motorische beperking, autisme (ASS) en/of moeilijk verstaanbaar gedrag. Samen leiden deze beperkingen tot ingewikkelde communicatieve problemen. Lees hierover verder op het Kennisplein Gehandicaptensector en bekijk bijvoorbeeld de verschillende tools die kunnen helpen bij het ondersteunen van mensen met CMB.