15 maart 2021

Dringend nieuwe bestuursleden gezocht

Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, o.a. voor de portefeuille penningmeester.

Wil jij je steentje bijdragen aan de fysiotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking?

Het huidige bestuur bestaat uit 4 gedreven enthousiaste bestuursleden. Het bestuur heeft onvoldoende tijd en capaciteit om alle vraagstukken en activiteiten uit te voeren; uitbreiding is dringend gewenst!

Kun jij ons helpen en je steentje bijdragen aan de fysiotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking? Wil je meer inzicht verkrijgen over wat een bestuursfunctie inhoudt of wat de taken van een penningmeester zijn? Neem contact op met ons via [email protected]. Je kunt ook vrijblijvend een bestuursvergadering bijwonen.

De NVFVG biedt een bestuurslid een vacatievergoeding en praktische en beleidsmatige ondersteuning vanuit het KNGF-hoofdkantoor. De gemiddelde tijdsbesteding bedraagt 2-4 uur per week; vergaderingen vinden plaats in Amersfoort of digitaal.