04 februari 2022

Constructieve onderhandelingsronde Cao Gehandicaptenzorg

Werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 hebben op maandag 17 januari een constructieve onderhandelingsronde gehad met werkgeversorganisatie VGN

over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Tijdens het overleg hebben de cao-partijen het cao-voorstel van VGN van december jl. doorgenomen. De werknemersorganisaties hebben per punt gereageerd op het voorstel, en aangegeven welke onderwerpen nog missen.

Lees hier verder.