22 februari 2022

NVFVG-cursus ‘Fysiotherapie in de verstandelijk gehandicaptenzorg’ in 2022

In het najaar van 2022 organiseren we opnieuw onze driedaagse cursus.

Deze cursus voor startende collega’s biedt een programma om jouw specifieke kennis en vaardigheden nodig voor een goede beweegzorg voor mensen met een verstandelijke beperking te vergroten. Er wordt dieper ingegaan op belangrijke thema’s en er worden handvatten aangereikt om deze zorg verder te professionaliseren. Denk hierbij aan thema’s als cliënten met een disharmonisch profiel, invloed van medicijnen op beweging en een blok over spiertonus en klinimetrie. De cursus is geaccrediteerd voor 18 punten. Zodra er meer bekend is over data en kosten melden we dit in een volgende nieuwsbrief. Wil je persoonlijk op de hoogte gehouden worden? Mail ons via secretariaat@nvfvg.nl.