25 maart 2022

Onderhandelingsresultaat voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

FBZ, FNV, NU’91 en CNV hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg.

Werknemers krijgen in 2022 een salarisverhoging van 2,2% en in 2023 krijgen ze er nog eens 3,2% bij. Daarnaast krijgen zorgprofessionals inspraak op onderwerpen die hun werk raken.

In februari liep het overleg voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg vast, omdat de cao-partijen het niet eens konden worden over met name de salarisparagraaf. Afgelopen vrijdag ontvingen de bonden een nieuwe uitnodiging van VGN om de onderhandelingen te hervatten. Aanleiding daarvoor was dat er nieuwe ramingen waren voor de loonruimte voor 2023, die mogelijk meer financiële ruimte zou bieden. Tijdens het onderhandelingstraject heeft VGN steeds gekoerst op (extra) salarisverhogingen voor de middeninkomens en lagere salarisniveaus. Dat lag voor FBZ ingewikkeld, omdat het bevoordelen van de ene groep niet ten koste mag gaan van andere groepen. Na negen onderhandelingsrondes lukte het uiteindelijk tot een resultaat te komen met een evenwichtiger salarisparagraaf waar alle werknemers iets aan hebben. De belangrijkste afspraken lees je hier. Het FBZ-bestuur en de FBZ-verenigingen gaan het resultaat nu eerst bestuderen, waarna wordt besloten met welk advies het aan de achterban wordt voorgelegd.