28 juni 2022

Oproep Kennisnetwerk pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

Begin 2022 is een start gemaakt met het kennisnetwerk pijn bij VB. Door middel van dit kennisnetwerk hopen we te zorgen dat kennis over pijn beter gedeeld wordt en sneller en beter gebruikt kan worden in de ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. We zijn op zoek naar zorgprofessionals en zorgorganisaties die willen deelnemen aan dit kennisnetwerk!

Het kennisnetwerk bestaat uit zorgprofessionals van verschillende disciplines en onderzoekers. Er zijn verschillende zorgorganisaties en academische werkplaatsen betrokken.

Het kennisnetwerk bestaat uit een kernteam dat de grote lijnen uitzet en zorgt voor onderlinge afstemming en positionering van het kennisnetwerk. Daarnaast zijn er themagroepen die verschillende themagebieden uitzoeken en uitwerken: diagnostiek, behandeling, opleiding en beleid.

Voor 2022 heeft het kennisnetwerk als doel gesteld, in kaart te brengen welke kennis en ervaring er al is over pijn bij mensen met een verstandelijke beperking en welke (praktijk) vragen er nog zijn. Op basis hiervan wordt een voorstel geschreven voor het vervolg.

Voor het kennisnetwerk zijn we op zoek naar zorgprofessionals die hun kennis en ervaring  over pijn bij mensen met een verstandelijke beperking willen delen. Voor nu hebben zijn er twee themagroepen aan de slag met de eerste opdracht om 2 concrete vragen te kunnen beantwoorden:

  • Wat is er bekend en/of wordt er gebruikt aan richtlijnen, methodieken, instrumenten en praktijkervaring op het gebied van pijndiagnostiek?
  • Welke opleiding of scholing op het gebied van pijn wordt er gebruikt binnen de verschillende zorgorganisaties?

Als jullie vanuit je eigen zorgorganisatie of via een andere weg antwoorden hebben op deze vragen, komen we graag in contact met jullie!

Ook zijn we op zoek naar mensen die willen meedenken en meedoen aan éen van de themagroepen.

Wil je meedenken of meedoen? Of wil je kennis of ervaring met ons delen, mail ons dan: [email protected]

Hartelijke groet van het kernteam:

Nanda de Knegt – Coordinator wetenschap – Prinsenstichting

Veronica Fledderman – Pijnconsulent (ZZP-er)

Leendert Sneep – Fysiotherapeut – Ipse de Bruggen

Sylvia Loos - Adviseur zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen - Sherpa