24 oktober 2022

Maatregel coalitieakkoord: overheveling behandeling van Wlz naar Zvw van de baan

Zoals bekend wil de huidige coalitie de paramedische zorg, die momenteel vanuit de Wlz vergoed wordt, overhevelen naar de Zvw.

Vanuit het ministerie van VWS worden er tot aan de zomer een Klankbordgroep en verschillende werkgroepen ingericht om de effecten, risico's en mogelijke alternatieven van deze maatregel uit te werken. De NVFVG staat in contact met de VGN om samen op te trekken in een reactie naar de coalitie. Het voornemen gaat inmiddels niet meer door; daar zijn we blij mee! Wel moet er nog een aanzienlijk bedrag bezuinigd worden binnen de WLz. Ook daarin wil de NVFVG samen met de VGN optrekken om dat te voorkomen.