21 december 2022

Oproep kennisnetwerk pijn bij VB

Het landelijk kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking is gestart omdat het niet duidelijk genoeg is welke initiatieven over pijn bij een verstandelijke beperking er zijn. De onderzoeksinitiatieven zijn versnipperd in het land waardoor er te weinig wordt samengewerkt.

Daarnaast blijkt dat zorginstellingen kennis over (individueel) pijnmanagement te weinig delen of bijvoorbeeld geen pijnadviesteam hebben. Ook ontbreekt het aan evidence-based kennis. 
Wil je ook jouw kennis/ervaring en netwerk inzetten zodat er landelijk oplossingen komen om pijn te verminderen bij mensen met verstandelijke beperking? Het kennisnetwerk zoekt versterking:  

  • Zorgprofessional voor themagroep Behandeling en themagroep Beleid 
  • Zorgprofessional voor kernteam (vakgroep overstijgend vanuit Beleid) 

E-mail voor vragen en aanmeldingen naar [email protected].