09 maart 2023

Overleg met KNGF over zorginkoop 2024

Begin februari waren we aanwezig bij een overleg van het KNGF en de BI’s over de zorginkoop van 2024. Het KNGF wil hierin graag samenwerken met de BI’s.

De zorgen over het niet tot stand komen van de fusie tussen het Keurmerk en het KNGF was hoofdonderwerp van het gesprek. Dit heeft namelijk effect op de zorginkoop van 2024 voor fysiotherapie. Het is (nog) niet volledig duidelijk hoe de zorginkoop van 2024 er precies uit zal zien. Om hierin samen te werken is er wederzijds vertrouwen voor nodig.
Voor de NVFVG is de zorginkoop van 2024 op dit moment van minder hoge prioriteit. Onze leden werken voornamelijk vanuit de WLZ. Voor een enkele organisatie die wel 1e lijns contracten heeft en ook in de eerstelijn behandeld zijn er geen probleem voorzien. Het is echter goed om op de hoogte te blijven van de zorginkoop en betrokken te blijven bij dit overleg, Dit omdat er om het aantal jaar ter sprake komt dat de fysiotherapeutische WLZ zorg binnen de VG naar de 1e lijns gaat. In dat geval is het erg goed om onze stem te kunnen laten horen in dit soort vergaderingen.