Jaarlijks congres LVB

Datum:30 januari 2020
Tijd:10:00 - 16:30
Organisator: Euregionaal Congresburo (ECB)
Type: Symposium
Locatie:
Jaarbeurs Utrecht
Het jaarlijks congres over LVB staat dit keer in het teken van bijkomende

Psychische problemen

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn extra gevoelig voor psychische problemen. Onderzoek laat zien dat ze een drie tot vier keer zo grote kans hebben om psychopathologie te ontwikkelen dan normaal begaafde mensen. Denk daarbij aan gedrags- en agressieproblemen, persoonlijkheidsstoornissen, depressie, angstproblematiek, maar ook aan schizofrenie en psychoses. Op het jaarlijks congres over LVB zal uitvoerig stilgestaan worden bij de manieren waarop je in de praktijk om kunt gaan met mensen die met deze complexe problematiek door het leven gaan.

Thema's als (anti-)sociaal gedrag, impulsiviteit, atypische presentatie van psychische klachten, gedwongen opname, traumabehandeling, herstelgericht werken en nog veel meer komen uitvoerig aan de orde.

Trefwoorden: