Duurzaam en goedkoper: voortaan de uitnodiging voor de ledenvergadering van de NVFVG in uw mailbox

28 sep 2018
De NVFVG is statutair verplicht u via de post de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering (ALV) te sturen.

Vóór 15 oktober a.s.

In het kader van duurzaamheid en kostenefficiëntie, zouden we dit liever per e-mail willen doen. Daarvoor hebben we uw toestemming nodig.

Ontvangt u de uitnodiging voor de ALV in de toekomst liever per e-mail?

1. Klik hier en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord van MijnKNGF.

2. Kies de toestemmingscategorie Toestemming leden beroepsinhoudelijke vereniging

3. Kies vervolgens 'ja' achter de toestemming 'Ik geef ….. toestemming om de oproep en stukken voor de algemene ledenvergadering toe te zenden aan' het in MijnKNGF opgenomen e-mailadres. 

4. Klik vervolgens op 'bewaar'.

Als u uw toestemming hebt gegeven ontvangt u voortaan de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering per e-mail. Zo niet, dan blijft u deze per post ontvangen .

De najaars ALV van de NVFVG wordt georganiseerd op dinsdag 6 november. Als u uw toestemming aangeeft vóór 15 oktober dan kunnen we deze nog op tijd verwerken.

Trefwoorden: