Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet langdurige zorg in 2020

4 jul 2019
Mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, vallen

vanaf 1 januari 2020 onder de wet zorg en dwang (Wzd)

Vanaf dat moment hebben deze mensen wettelijk recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De CVP ondersteunt cliënten in het proces van omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De cliëntenvertrouwenspersoon signaleert ook of de rechten van cliënten voldoende gewaarborgd worden.

Lees verder

Trefwoorden: