Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor cliënten in een Wlz-instelling

24 jul 2019
Vereenvoudiging regelgeving

Vanaf 2020

Hulpmiddelen voor cliënten die in een Wlz-instelling wonen worden nu vanuit vier regelingen geleverd: de Wlz, de Zvw, de Wmo 2015 en soms ook de WIA. Bovendien verschillen de regels voor cliënten met behandeling en cliënten zonder behandeling in de instelling. Deze ingewikkelde regelgeving wordt vereenvoudigd.

Lees verder

Trefwoorden: