Uitnodiging deelname wetenschappelijk onderzoek van de academische werkplaats Sterker op Eigen Benen (het RadboudUMC en Wageningen University & Research)

27 sep 2019
Zorgverleners rondom mensen met een VB, zoals u, zijn veel tijd kwijt aan registraties en hebben vaak problemen met het gebruikte Elektronisch Patiënten of Cliënten Dossier. Tegelijkertijd hebben deze registraties nog weinig meerwaarde voor de zorg zelf. Wij willen daar wat aan doen.

Onderzoek

Wij willen deze registraties door verschillende zorgverleners onder strikte voorwaarden en in een veilige omgeving gaan koppelen, zodat deze in de toekomst een echte meerwaarde kunnen hebben voor de zorg aan mensen met een VB.

Wij willen u uitnodigen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor willen we u vragen een korte vragenlijst in te vullen, dit kost u ongeveer 5 minuten van uw tijd. Het onderzoek gaat over Elektronische Patiënten/Cliënten Dossiers (EPD/ECD), vaak ook Fysiotherapie Informatie Systeem (FIS) genoemd, gebruikt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Link vragenlijst

https://tinyurl.com/WUR-Fysio

 

Waarom dit onderzoek?

U en uw collegae zijn veel tijd kwijt aan registraties en hebben vaak problemen met het EPD/ECD. Tegelijkertijd hebben deze registraties nog weinig meerwaarde voor de zorg zelf. Wij willen daar wat aan doen. Zonder extra werk voor u.

Wij willen de registraties van verschillende zorgverleners onder strikte voorwaarden en in een veilige omgeving gaan koppelen, zodat deze in de toekomst een echte meerwaarde kunnen hebben voor de zorg aan mensen met een VB. Dat vergt een (deels) nieuw systeem waarbij we natuurlijk bestaande problemen zo veel mogelijk willen voorkomen en bestaande gemakken willen behouden. Vandaar dat we met deze korte vragenlijst inzicht willen krijgen in uw ervaringen met de huidige systemen. De uitkomsten van dit onderzoek worden in eerste instantie gebruikt om eventuele problemen met het EPD/ECD te beschrijven en ter verbetering van systemen in de toekomst.  

Voor ons zijn uw ervaringen (positief of negatief) belangrijk. Daarom kunt u in deze enquête uw ervaringen en wensen rondom het EPD/ECD anoniem kwijt.

Uitvoering en deelname

Wij vragen u eenmalig een vragenlijst in te vullen, waarvan we inschatten dat het u ongeveer 5 minuten kost. Voor deelname aan de vragenlijst kunt u op deze link klikken. We willen u vragen de vragenlijst binnen 14 dagen in te vullen. Uiteraard is deelname vrijwillig.

Dit onderzoek vindt plaats in het kader van een promotie onderzoek in samenwerking met Wageningen University & Research, Radboudumc en de Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen. Het promotieonderzoek loopt van 2018 tot 2022 en leidt tot inzichten in en analyses op routine matig verzamelde data rond mensen met Verstandelijke Beperking. De vragenlijst wordt uitgezet onder diverse professionals die beroepshalve zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking zoals Begeleiders, AVG-artsen, Apothekers, Verpleegkundigen, Gedragswetenschappers, en anderen.

Wilt u meer informatie over de verwerking en opslag van uw gegevens, uw rechten als deelnemer in wetenschappelijk onderzoek, de procedure bij klachten of vragen, of over het onderzoek? Lees dan de bijgevoegde informatie brief of neem dan contact op met de hoofdonderzoeker (Joep Tummers, joep.tummers@wur.nl)

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd.

Met vriendelijke groeten, het onderzoeksteam:
Joep Tummers MSc, hoofdonderzoeker, Information Technology, Wageningen University & Research
dr. Bianca Schalk, senior onderzoeker, Geneeskunde voor mensen met een VB, Radboud UMC
dr. Hilde Tobi, universitair hoofddocent, Biometris, Wageningen University & Research

 

 

Trefwoorden: