Nieuwe CAO Gehandicaptenzorg: wat betekent dat voor de fysiotherapeut?

21 nov 2019
Eind oktober is de nieuwe CAO Gehandicaptenzorg afgesloten die gaat gelden tot 1 oktober 2021.

Nieuwe tekst CAO

Een van de betrokken partijen was de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) waarbij ook het KNGF is aangesloten en KNGF-leden dus indirect lid van zijn. Naast het KNGF zijn er tal van andere (para) medische beroepsorganisaties bij de FBZ aangesloten. Nu alle partijen akkoord zijn moet het onderhandelingsakkoord nog worden omgezet in een nieuwe CAO tekst. Deze tekst zou aan het eind van dit jaar bekend moeten zijn. Wat gaat er veranderen?

Wat gaat er veranderen?

Loon:

  • Er komt 2x een loonsverhoging: 3,4% in juni 2020 en 3,15% in juni 2021.
  • Een verhoging van de eindejaarsuitkering naar een volledig maandloon. De zogenaamde 13e maand.
  • Een eenmalige uitkeringen van ongeveer 1,5% van het jaarloon in december van 2019, 2020 en 2021.

Werkdruk:

  • De werknemer krijgt het recht om in vrije tijd onbereikbaar te zijn voor het werk.
  • Er komen afspraken om de hoge werkdruk aan te pakken. Welke dat zijn, en voor wie die gaan gelden, moet nog uitgewerkt worden.
  • CAO partijen onderzoeken maatregelen om werknemers in de gehandicaptenzorg eerder te kunnen laten stoppen met werken.

CKR en lidmaatschap KNGF/NVFVG:

  • Werkgevers die van hun werknemers verwachten dat zij zich inschrijven in een kwaliteitsregister zoals het nieuwe KRF NL vergoeden de kosten voor (her)registratie. Organisaties moeten in hun scholingsplan ruimte reserveren voor scholingskosten die voortvloeien uit (kwaliteits)registraties.
  • De werknemer wordt, onder voorwaarde, in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan vergaderingen van werknemersorganisaties onder werktijd.

Trefwoorden: