Laatste nieuws

02 maart 2020
Nieuwe publicatie: Meten van participatie bij kinderen en jongeren

Meedoen in de maatschappij, participatie, is een belangrijke uitkomst voor (revalidatie van) kinderen en jongeren met hersenletsel.

Ga naar de detail pagina
24 februari 2020
Plotselinge terugval bij mensen met syndroom van Down

Bij mensen met het syndroom van Down is in de leeftijd 18-35 jaar soms sprake van een plotselinge terugval in zelfstandigheid en verstandelijke vermogens.

Ga naar de detail pagina
24 februari 2020
Rapport NAH in het vizier

Welke kennis is beschikbaar over de chronische fase van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)?

Ga naar de detail pagina
03 februari 2020
Infographic richtlijn betere zorg visuele en verstandelijke beperking
14 januari 2020
Nieuwe Promovendus Hanneke Borst bij Rett Expertise Centrum Maastricht

Onderzoek binnen het domein fysiotherapie en Rett syndroom voor de toegepaste onderzoekslijn van het Expertise Centrum

Ga naar de detail pagina
14 januari 2020
Nieuwe Cao Gehandicaptenzorg: Wat betekent dat voor de fysiotherapeut?

Eind oktober 2019 is de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg afgesloten die gaat gelden tot 1 oktober 2021.

Ga naar de detail pagina
14 januari 2020
Deeltijdverblijf in de Wet langdurige zorg (Wlz)

Deeltijdverblijf is een combinatie van thuis én in een instelling wonen.

Ga naar de detail pagina
14 januari 2020
AVG-arts portaal over zorg aan verstandelijk beperkte patiënten

Avgartsportaal.nl online!

Ga naar de detail pagina
14 januari 2020
Online educatieve game voor kinderen met een verstandelijke beperking

Leerpotentieel van kinderen

Ga naar de detail pagina
14 januari 2020
NZa: kwaliteitskader gehandicaptenzorg belangrijk bij zorginkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is positief over het nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg als instrument om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector naar een hoger plan te brengen.

Ga naar de detail pagina