Laatste nieuws

21 december 2022
Samen aan de slag voor passende en betekenisvolle gehandicaptenzorg

Cliënten, cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en medewerkers van zorgkantoren kwamen op vrijdag 2 december bijeen om hun ideeën en ervaringen over de transitie van de gehandicaptenzorg met elkaar te delen. De drukbezochte bijeenkomst stond vooral in het teken van het delen van goede voorbeelden om elkaar te inspireren en contacten te leggen. “Samen kunnen we de beweging grote maken”, aldus transitiemanager Marion van den Hurk.

Lees verder
Projectvoorstel LEEV! GLI-VB is gestart!
21 december 2022
Projectvoorstel LEEV! GLI-VB is gestart!

Het project ‘LEEV! GLI-VB: Ontwikkeling van een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie’ voor mensen met een verstandelijke beperking van start gegaan.

Lees verder
24 oktober 2022
Maatregel coalitieakkoord: overheveling behandeling van Wlz naar Zvw van de baan

Zoals bekend wil de huidige coalitie de paramedische zorg, die momenteel vanuit de Wlz vergoed wordt, overhevelen naar de Zvw.

Lees verder
24 oktober 2022
Cao-app Gehandicaptenzorg 2021-2024 geactualiseerd

Sinds eind september is de geactualiseerde app voor de Cao-Gehandicaptenzorg beschikbaar.

Lees verder
28 juni 2022
Oproep Kennisnetwerk pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

Begin 2022 is een start gemaakt met het kennisnetwerk pijn bij VB. Door middel van dit kennisnetwerk hopen we te zorgen dat kennis over pijn beter gedeeld wordt en sneller en beter gebruikt kan worden in de ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. We zijn op zoek naar zorgprofessionals en zorgorganisaties die willen deelnemen aan dit kennisnetwerk!

Lees verder
10 juni 2022
Vaker slaapproblemen bij ouderen met een verstandelijke beperking

Ouderen met een verstandelijke beperking hebben vaker en ernstigere slaapproblemen dan gezonde leeftijdsgenoten.

Lees verder
15 april 2022
FBZ-achterban stemt in met Cao Gehandicaptenzorg

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. De cao-partijen maakten hierin afspraken over onder andere een salarisverhoging, inspraak van zorgprofessionals en scholing.

Lees verder
25 maart 2022
Onderhandelingsresultaat voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

FBZ, FNV, NU’91 en CNV hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg.

Lees verder
08 maart 2022
Healthy Ageing and Intellectual Disability study: summary of findings and the pr

Recent is dit artikel verschenen in het BMJ open.

Lees verder
04 februari 2022
Meer bewegen met een verstandelijke beperking

Bewegen is goed voor iedereen. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

Lees verder