Laatste nieuws

14 december 2020
Beweegfilmpjes en wandelbingo activeren cliënten in coronatijd

Hoe geven fysiotherapeuten hun werk vorm nu corona ervoor zorgt dat cliënten minder bewegingsvrijheid hebben?

Lees verder
22 oktober 2020
Betrokkenheid NVFVG bij de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg

In opdracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en ZonMw is de Universiteit Maastricht/Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg in samenwerking met verschillende stakeholders gestart met de ontwikkeling van de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zorgverleners (beroepskrachten en mantelzorgers) en zorgvragers (bijvoorbeeld cliënten met dementie of een verstandelijke beperking).

Lees verder
22 juni 2020
Veranderingen voor de vergoeding van fysiotherapie aan kwetsbare groepen

Fysiotherapie voor een aantal kwetsbare groepen (zogenaamde Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiëntengroepen (GZSP)) wordt per 1 januari 2021 overgeheveld van de huidige tijdelijke subsidieregeling naar de Zorgverzekeringswet.

Lees verder
22 juni 2020
Nieuwe website over prikkelverwerking bij mensen met autisme

Op 22 april werd de website sensonate.nl gelanceerd. Op dit digitale platform vind je ervaringen, kennis en hulpmiddelen over prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking.

Lees verder
06 april 2020
Beweegrichtlijnen voor mensen met verstandelijke beperking net iets anders

Sport en bewegen is voor mensen met een verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend.

Lees verder
27 maart 2020
Oefenmateriaal voor in het ziekenhuis en in de thuissituatie

Vanuit het hele land hebben fysiotherapeuten en ziekenhuizen informatie- en instructiemateriaal voor fysiotherapeuten en patiënten beschikbaar gesteld, zoals instructiefilmpjes voor ademhalings- en mobiliserende oefeningen en oefeningen op papier.

Lees verder
02 maart 2020
Nieuwe publicatie: Meten van participatie bij kinderen en jongeren

Meedoen in de maatschappij, participatie, is een belangrijke uitkomst voor (revalidatie van) kinderen en jongeren met hersenletsel.

Lees verder
24 februari 2020
Rapport NAH in het vizier

Welke kennis is beschikbaar over de chronische fase van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)?

Lees verder
03 februari 2020
Infographic richtlijn betere zorg visuele en verstandelijke beperking

Infographic

Lees verder