Laatste nieuws

14 december 2020
Penningmeester/bestuurslid gezocht

Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid die bij voorkeur de portefeuille penningmeester op zich neemt.

Lees verder
14 december 2020
5-Delige serie avondsessies over fysiotherapeutisch gerelateerde zaken

Omdat ons congres geen doorgang kon vinden en de coronacrisis wel een grote impact heeft gehad op (de zorg rond) mensen met verstandelijke beperkingen, hebben we besloten een serie avondsessies (waarschijnlijk 5) te organiseren.

Lees verder
22 oktober 2020
Betrokkenheid NVFVG bij de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg

In opdracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en ZonMw is de Universiteit Maastricht/Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg in samenwerking met verschillende stakeholders gestart met de ontwikkeling van de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zorgverleners (beroepskrachten en mantelzorgers) en zorgvragers (bijvoorbeeld cliënten met dementie of een verstandelijke beperking).

Lees verder
15 oktober 2020
The association between medication use and gait in adults

Adults with intellectual disabilities (ID) often have polypharmacy and often use antipsychotics.

Lees verder
02 oktober 2020
Praat mee aan de coronatafels voor de gehandicaptenzorg!

Het coronavirus leidt tot veel vragen en uitdagingen in de gehandicaptenzorg.

Lees verder
14 september 2020
Hoe kunnen we de toepassing van onvrijwillige zorg voorkomen of verminderen?

Bent u werkzaam als fysiotherapeut in de ouderenzorg (verpleeghuis en/of thuiszorg) of in de verstandelijk gehandicapten zorg?

Lees verder
20 augustus 2020
STEM JIJ VOOR DE TOEKOMST VAN DE FYSIOTHERAPIE?

Vorige week gaven we met alle andere beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) een stemadvies voor de ledenraadpleging die wordt gehouden over de organisatie van een praktijkregister. Wij zijn voor samenwerking met Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). In deze nieuwsflits willen we graag toelichten waarom wij de samenwerking met SKF zo belangrijk vinden.

Lees verder
13 augustus 2020
Stem jij ook voor eenheid binnen de beroepsgroep?

Vorige week hebben jullie een nieuwsbrief ontvangen namens alle beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) met de vraag om je mening te geven tijdens de Ledenraadpleging praktijkregister.

Lees verder
07 augustus 2020
IEDERE STEM TELT!

Als gezamenlijke Beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) informeren wij jullie over de laatste stand van zaken rondom de motie die is ingediend tijdens de ALV van het KNGF op 17 juni jl.

Lees verder
22 juni 2020
Veranderingen voor de vergoeding van fysiotherapie aan kwetsbare groepen

Fysiotherapie voor een aantal kwetsbare groepen (zogenaamde Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiëntengroepen (GZSP)) wordt per 1 januari 2021 overgeheveld van de huidige tijdelijke subsidieregeling naar de Zorgverzekeringswet.

Lees verder