Laatste nieuws

Accreditatiepunten niet in Mijnkngf?
24 januari 2023
Accreditatiepunten niet in Mijnkngf?

Waarom zie ik mijn accreditatiepunten niet in MijnKNGF?

Lees verder
21 december 2022
Stand van zaken nieuw beroepsprofiel en oproep deelname schrijfgroep

Achter de schermen zijn we als schrijfgroep druk geweest met het verder schrijven aan het beroepsprofiel en dan met name met Module 1 en 2.

Lees verder
21 december 2022
IOF Jaarprogramma VG-Fysiotherapie in 2023

Het nieuwe jaarprogramma Fysiotherapie in de verstandelijk gehandicaptenzorg is gereed en vanaf 2023 te volgen.

Lees verder
21 december 2022
Oproep kennisnetwerk pijn bij VB

Het landelijk kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking is gestart omdat het niet duidelijk genoeg is welke initiatieven over pijn bij een verstandelijke beperking er zijn. De onderzoeksinitiatieven zijn versnipperd in het land waardoor er te weinig wordt samengewerkt.

Lees verder
21 december 2022
Promotie Stein Weterings

Op 18 januari promoveert Stein Weterings. De titel van zijn proefschrift luidt: ‘Giving weight to cardiovascular health’; ‘The feasibility of a progressive resistance-exercise training program in adults with intellectual disabilities with cardiovascular risk factors’.

Lees verder
21 december 2022
Samen aan de slag voor passende en betekenisvolle gehandicaptenzorg

Cliënten, cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en medewerkers van zorgkantoren kwamen op vrijdag 2 december bijeen om hun ideeën en ervaringen over de transitie van de gehandicaptenzorg met elkaar te delen. De drukbezochte bijeenkomst stond vooral in het teken van het delen van goede voorbeelden om elkaar te inspireren en contacten te leggen. “Samen kunnen we de beweging grote maken”, aldus transitiemanager Marion van den Hurk.

Lees verder
Projectvoorstel LEEV! GLI-VB is gestart!
21 december 2022
Projectvoorstel LEEV! GLI-VB is gestart!

Het project ‘LEEV! GLI-VB: Ontwikkeling van een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie’ voor mensen met een verstandelijke beperking van start gegaan.

Lees verder
24 oktober 2022
Maatregel coalitieakkoord: overheveling behandeling van Wlz naar Zvw van de baan

Zoals bekend wil de huidige coalitie de paramedische zorg, die momenteel vanuit de Wlz vergoed wordt, overhevelen naar de Zvw.

Lees verder
24 oktober 2022
Cao-app Gehandicaptenzorg 2021-2024 geactualiseerd

Sinds eind september is de geactualiseerde app voor de Cao-Gehandicaptenzorg beschikbaar.

Lees verder
28 juni 2022
Oproep Kennisnetwerk pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

Begin 2022 is een start gemaakt met het kennisnetwerk pijn bij VB. Door middel van dit kennisnetwerk hopen we te zorgen dat kennis over pijn beter gedeeld wordt en sneller en beter gebruikt kan worden in de ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. We zijn op zoek naar zorgprofessionals en zorgorganisaties die willen deelnemen aan dit kennisnetwerk!

Lees verder