Kwaliteitsstandaarden

16 juni 2021
Traumatisch Hersenletsel Kinderen & Jongeren

Richtlijn

Lees verder
16 juni 2021
Pradar-Willi Syndroom

Richtlijn

Lees verder
16 juni 2021
Algemene informatie

Het KNGF neemt deel aan de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen. De meeste richtlijnen zijn ondersteund door het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg, CBO.

Lees verder
16 juni 2021
Fragiele X Syndroom

Richtlijn

Lees verder
16 juni 2021
Multidisciplinaire richtlijn spastische cerebrale parese bij kinderen

Het KNGF is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn.

Lees verder
16 juni 2021
Multidisciplinaire richtlijnen signaleren van lichamelijke problemen en pijn

Mensen met een verstandelijke beperking zijn in veel gevallen minder goed in staat om signalen van lichamelijk ongemak en pijn goed aan te geven. Terwijl zij juist vaker lichamelijke aandoeningen hebben dan mensen zonder een verstandelijke beperking.

Lees verder
16 juni 2021
Multidisciplinaire richtlijn leefstijl

Een gezonde leefstijl speelt een cruciale rol in de gezondheid van mensen.

Lees verder
16 juni 2021
KNGF Richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering

Bij onderstaande richtlijn is sinds 2019 van toepassing.

Lees verder