NVFVG congres 2020

Het jaarlijkse congres van de NVFVG vindt in 2020 plaats op dinsdag 7 april bij Congrescentrum De Schakel in Nijkerk

INSCHRIJVEN

Meld je nu aan! Klik HIER om je in te schrijven.

Leven in Stijl met een verstandelijke beperking

Het is steeds meer een ‘hot item’ in onze maatschappij: een goede gezonde leefstijl. Gezond eten, voldoende bewegen, daar begint het mee. Maar er zijn veel meer factoren die van invloed zijn op een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl draagt bij aan een gezonder, langer leven met een grotere kwaliteit van leven. Maar zo eenvoudig als het klinkt is het in de praktijk vaak niet. Laat staan wanneer je een verstandelijke beperking hebt en in meer of mindere mate afhankelijk bent van anderen hoe jij je leven leidt. Onze cliënten zijn voor een (groot) deel afhankelijk van de zorg die ze ontvangen van anderen. Een goede leefstijl begint voor hen dus bij de hulpverlener. En een goede begeleiding begint met voldoende kennis en inzichten op het gebied van gezond leven.

Dit congres gaat uitgebreid in op de rol die de fysiotherapeut kan hebben in het begeleiden en adviseren van een gezonde leefstijl. Naast de invloed en de mogelijkheden van bewegen op een goede leefstijl bij mensen met een verstandelijke beperking willen we tijdens deze congresdag fysiotherapeuten breder informeren. Onderwerpen die de revue gaan passeren zijn onder andere obesitas, slaapproblematiek, fitheid en invloed van voeding. Daarnaast kan kennisgemaakt worden met leuke trainingsprogramma’s speciaal ontwikkeld voor cliënten met een verstandelijke beperking.

Programma

09.00 uur
Binnenkomst en registratie met koffie en thee

09.30 uur
Opening door de dagvoorzitter, Aleid Laan

09.45 uur 1e plenaire lezing
 ’Het fitness versus fatness debat: wat is het meest belangrijk voor de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking, Alyt Oppewal

10.35 uur 2e plenaire lezing
‘Insomnie bij mensen met een verstandelijke beperking: Sleeping Disabled?’, Anneke Stevens en Naomi van den Broek

11.25 uur Pauze

11.45 uur 1e ronde parallelle lezingen

12.45 uur Ledenvergadering,
lunch en wandeling langs beacons (6 startgroepen)

14.15 uur 2e ronde parallelle lezingen

15.15 uur Pauze

15.30 uur 3e plenaire lezing
‘Vitaliteit; Anders denken over veroudering’, David van Bodegom

16.15 uur Plenaire afsluiting

16.30 uur Borrel

Meer informatie over de plenaire en parallelle lezingen vind je in de download hieronder (wijzigingen voorbehouden).

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor het KRF NL basisregister Algemeen fysiotherapeut en het KRF NL deelregister Kinderfysiotherapeut.

Trefwoorden: