Nieuwe NZa regels maken experimenten met kortdurende zorg mogelijk

De NZa heeft nieuwe beleidsregels voor kortdurende zorg (ELV, GRZ of GZSP) gepubliceerd.

Experimenteren met bekostiging

De NZa heeft nieuwe beleidsregels voor kortdurende zorg (ELV, GRZ of GZSP) gepubliceerd. De NZa heeft in overleg met o.a. het KNGF experimenteren met de bekostiging mogelijk gemaakt. De experimenten zijn mogelijk vanaf 1 januari 2020 indien u een overeenkomst met een verzekeraar hierover sluit.

Meer weten? Dit overzicht van de NZa maakt je wegwijs in de beleidsregels. Kortdurende zorg wordt in de eerste lijn op verschillende manieren gefinancierd, terwijl het door dezelfde behandelaren wordt geleverd. Wil je herstelzorg leveren, zoals Geriatrische Revalidatiezorg, Eerstelijnsverblijf en/of ‘Geneeskundige zorg aan Specifieke Patiëntengroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking’? Je kunt vanaf 1 januari 2020 hier afspraken over maken met een verzekeraar.

Afspraken met verzekeraar over vergoeding

De afspraken over de vergoeding komen in plaats van de reguliere bekostiging. In de overeenkomst die u sluit met de zorgverzekeraar mag u gezamenlijk kiezen welke zorg, op welke manier, vergoed wordt. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de beleidsregel.

Wat wordt verstaan onder ‘Geneeskundige zorg aan specifieke Patiëntengroepen’ (GZSP)?

GZSP werd voorheen aanvullend geneeskundige zorg genoemd. Het gaat vaak om chronische, intensieve zorg die kan volgen op de revalidatiefase. De geneeskundige zorg richt zich op herstel of voorkoming van verergering van een aandoening of beperking. Er is geen sprake meer van genezing. Het gaat om ouderen met somatische en/of psychische, chronische en/of complexe aandoeningen; mensen met chronische, degeneratieve, progressieve aandoeningen (hetzij musculair hetzij neurologisch); mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking. Deze zorg wordt geleverd onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten samen met gedragsdeskundigen, paramedici en vaktherapeuten.

Trefwoorden: