Zoekresultaten

29 januari 2024

Gezocht: zorgprofessionals uit de praktijk voor eerste ‘FBZ dialoogsessie’

In 2024 bestaat FBZ 50 jaar. Zoals op de ALV van het KNGF van 23 november jl. is toegelicht, grijpen we die mijlpaal aan voor het organiseren van vier dialoogsessies over de toekomst van de zorg.

Lees verder

29 januari 2024

Inventarisatie dataverzameling LDF, LDK, LDO en NZR

Inventarisatie dataverzameling Landelijke Databases Landelijke Database Fysiotherapie (LDF), Landelijke Database Kwaliteit (LDK), Landelijke Database Oefentherapie (LDO) en Nivel Zorgregistraties (NZR).

Lees verder

17 januari 2024

Welkom bij de NVFVG!

Welkom bij de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten (NVFVG). De NVFVG is opgericht in juli 2005. Het doel van de vereniging is het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wil de vereniging de belangen van haar leden behartigen.

Lees verder

17 januari 2024

Jouw stem telt

Door jouw lidmaatschap kun je mede vorm en inhoud geven aan de toekomst van ons vakgebied en beroep. De NVFVG staat voor de vakinhoudelijke ontwikkeling en sociaal economische positie van de fysiotherapeut bij mensen met een verstandelijke beperking .

Lees verder

06 december 2023

Cursussen in de VG-sector

Hieronder zie je een overzicht van relevante cursussen voor fysiotherapeuten in de verstandelijkgehandicaptenzorg. De NVFVG is over het algemeen niet betrokken bij de invulling van de cursus.

Lees verder

25 oktober 2023

Algemene Ledenvergadering

De NVFVG organiseert één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Als dat nodig is, wordt er een extra vergadering uitgeschreven. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVFVG. Laat daarom jouw stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

Lees verder

12 oktober 2023

Helmi Langeler

Voorzitter & Secretaris NVFVG

Lees verder

09 oktober 2023

David Houtman

Penningmeester

Lees verder

09 oktober 2023

Het bestuur van de NVFVG

Het bestuur van de NVFVG houdt zich bezig met het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging en planvorming ten behoeve van de leden.

Lees verder

09 oktober 2023

Helmi Langeler

Secretaris & voorzitter NVFVG

Lees verder