Zoekresultaten

16 juni 2021

VB Fitscan

Het Erasmus MC heeft de VB-fitscan ontwikkeld en de NVFVG werkt mee aan de verdere ontwikkeling en implementatie van dit instrument.

Lees verder

08 april 2021

Wegingskader Cliƫntperspectief

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het uitgangspunt dat cliƫnten een zo goed mogelijk leven hebben.

Lees verder

10 maart 2021

Lotte Enkelaar

Secretaris, portefeuille Wetenschap & Vakinhoud

Lees verder

10 maart 2021

Erik Gielen

Voorzitter NVFVG, redactielid IDee

Lees verder

10 maart 2021

Jouw stem telt

Door jouw lidmaatschap kun je mede vorm en inhoud geven aan de toekomst van ons vakgebied en beroep. De NVFVG staat voor de vakinhoudelijke ontwikkeling en sociaal economische positie van de fysiotherapeut bij mensen met een verstandelijke beperking .

Lees verder

12 februari 2021

Communicatief meervoudige beperking

Hoe weet je of iemand je niet heeft begrepen, of niet heeft verstaan? Hoe herken je de signalen van een gehoorverlies, een visuele (verwerkings)stoornis of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)?

Lees verder

27 januari 2021

Welkom bij de NVFVG!

Welkom bij de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten (NVFVG). De NVFVG is opgericht in juli 2005. Het doel van de vereniging is het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wil de vereniging de belangen van haar leden behartigen.

Lees verder

25 januari 2021

Veel kinderen en jongeren met Cerebrale Parese (CP) ervaren meer problemen

In het PERRIN project Participatie in Perspectief zijn kinderen en jongeren vele jaren gevolgd. In een deelproject is gekeken of er een verband bestaat tussen grof motorisch functioneren op de kinderleeftijd (2-7 jaar) en participatiebeperkingen en tevredenheid op de tienerleeftijd (12-18 jaar).

Lees verder

12 januari 2021

De Wet zorg en dwang in begrijpelijke taal

Duidelijke uitleg over de Wet zorg en dwang (Wzd)

Lees verder

14 december 2020

Nationale onderzoeksagenda Cerebrale Parese

De Nationale Onderzoeksagenda Cerebrale Parese (CP): 11 onderzoeksvragen die volgens mensen met CP, ouders van kinderen en volwassenen met CP (zorg)professionals en onderzoekers de hoogste prioriteit hebben om te onderzoeken.

Lees verder