Zoekresultaten

14 december 2020

Subsidie voor PERRIN Next Step

Ontwikkeling van kennisproducten

Lees verder

14 december 2020

Handreiking begeleiders bij epilepsie in langdurige zorg

Epilepsie en een langdurige zorgbehoefte

Lees verder

14 december 2020

Beweegfilmpjes en wandelbingo activeren cliënten in coronatijd

Hoe geven fysiotherapeuten hun werk vorm nu corona ervoor zorgt dat cliënten minder bewegingsvrijheid hebben?

Lees verder

22 oktober 2020

Betrokkenheid NVFVG bij de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg

In opdracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en ZonMw is de Universiteit Maastricht/Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg in samenwerking met verschillende stakeholders gestart met de ontwikkeling van de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zorgverleners (beroepskrachten en mantelzorgers) en zorgvragers (bijvoorbeeld cliënten met dementie of een verstandelijke beperking).

Lees verder

02 september 2020

Contact met NVFVG

Voor vragen kun je contact opnemen met het secretariaat van de NVFVG m.b.v. onderstaande gegevens

Lees verder

22 juni 2020

Veranderingen voor de vergoeding van fysiotherapie aan kwetsbare groepen

Fysiotherapie voor een aantal kwetsbare groepen (zogenaamde Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiëntengroepen (GZSP)) wordt per 1 januari 2021 overgeheveld van de huidige tijdelijke subsidieregeling naar de Zorgverzekeringswet.

Lees verder

22 juni 2020

Nieuwe website over prikkelverwerking bij mensen met autisme

Op 22 april werd de website sensonate.nl gelanceerd. Op dit digitale platform vind je ervaringen, kennis en hulpmiddelen over prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking.

Lees verder

06 april 2020

Beweegrichtlijnen voor mensen met verstandelijke beperking net iets anders

Sport en bewegen is voor mensen met een verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend.

Lees verder

27 maart 2020

Oefenmateriaal voor in het ziekenhuis en in de thuissituatie

Vanuit het hele land hebben fysiotherapeuten en ziekenhuizen informatie- en instructiemateriaal voor fysiotherapeuten en patiënten beschikbaar gesteld, zoals instructiefilmpjes voor ademhalings- en mobiliserende oefeningen en oefeningen op papier.

Lees verder

02 maart 2020

Nieuwe publicatie: Meten van participatie bij kinderen en jongeren

Meedoen in de maatschappij, participatie, is een belangrijke uitkomst voor (revalidatie van) kinderen en jongeren met hersenletsel.

Lees verder