26 februari 2024

Cao-app Gehandicaptenzorg 2021-2024 geactualiseerd

Sinds eind september is de geactualiseerde app voor de Cao-Gehandicaptenzorg beschikbaar.

Daarmee sluit de app aan bij de nieuwe Cao-Gehandicaptenzorg 2021-2024. De nieuwe cao bevat tekstuele wijzigingen die in de cao-app zijn doorgevoerd. Ook zijn de rekentools aangepast aan de nieuwe cao, met name de tools ‘Te werken uren’ en ‘Berekening ORT’. Verder zijn belangrijke data geactualiseerd in de kalender. De volledige tekst van de CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024 is te lezen op cao-pagina van de FBZ.