samenwerken.png
09 maart 2023

Kennisnetwerk pijn bij Verstandelijke Beperking

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen is het landelijk kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking gestart om in kaart te brengen welke initiatieven over pijn bij mensen met een verstandelijke beperking er zijn. Momenteel blijkt dat zorginstellingen kennis over (individueel) pijnmanagement weinig delen. Daarnaast zijn onderzoeksinitiatieven versnipperd over het land en ontbreekt het aan evidence-based kennis.

Door het starten van of deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek wil het kennisnetwerk hier verbetering in brengen. Hiervoor wordt een interdisciplinair kernteam gevormd dat aan de slag gaat met kennisuitwisseling en initiatieven tot verbetering van pijnmanagement om de zorgprofessional meer handelingsbekwaam te maken. Het resultaat hiervan komt ten goede aan mensen met een verstandelijke beperking. Het bestuur onderschrijft dit belang en verbindt zich aan het netwerk. Dit betekent onder andere dat we nauw contact houden met Leendert Sneep, fysiotherapeut bij Ipse de Bruggen en lid van het kernteam van het netwerk. Daarnaast kan het netwerk gebruik maken van onze communicatiekanalen. Wil je meer weten? 

Mail je vragen naar: [email protected]