gezocht---klein.jpg
29 januari 2024

Gezocht: zorgprofessionals uit de praktijk voor eerste ‘FBZ dialoogsessie’

In 2024 bestaat FBZ 50 jaar. Zoals op de ALV van het KNGF van 23 november jl. is toegelicht, grijpen we die mijlpaal aan voor het organiseren van vier dialoogsessies over de toekomst van de zorg.

Centrale vraag is hoe we, als de zorgvraag toeneemt terwijl er minder zorgprofessionals zijn, toch goede zorg kunnen blijven leveren: hoe kunnen we de zorg anders/beter organiseren, wat betekent dit dan voor de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, welke rol hebben arbeidsmarktmobiliteit en innovatie, wat zijn best practices en welke verantwoordelijkheid hebben zorgprofessionals, patiënten/cliënten, zorginstellingen en de politiek?

De uitkomsten van het dialoogvierluik verwerken we in een manifest dat we eind 2024 aan het (nieuwe) kabinet willen overhandigen, als basis voor een bredere maatschappelijke dialoog over de toekomst van de zorg.

We hebben jullie hulp nodig!

We willen graag de achterban van alle verenigingen bij de dialoogsessies betrekken. Om de dialoogsessies werkbaar te houden, moet de groep niet te groot zijn. Per sessie kunnen alle FBZ-verenigingen daarom één of twee zorgprofessionals ‘afvaardigen’.

Op 28 februari a.s. vindt van 15.00 tot 17.00 uur de eerste dialoogsessie plaats in Nieuwegein, waarbij zorgprofessionals in gesprek gaan met patiënten/cliënten. We zijn voor deze eerste sessie per vereniging op zoek naar één of twee van jullie leden (zorgprofessionals uit de praktijk) die hierover willen meedenken. Er zijn geen harde eisen die we stellen aan de deelnemende zorgprofessionals; het belangrijkste is dat ze het leuk vinden om over de toekomst van de zorg mee te denken, in staat zijn breder te kijken dan alleen naar hun eigen werkveld en openstaan voor ideeën van patiënten/cliënten.

Interesse? Stuur een e-mail naar: [email protected]