logo-s-heeren-loo.jpg
18 april 2024

Enquête ouderen met een licht verstandelijke beperking

Deze week heeft 's Heeren Loo een enquête verspreid over een groeiende groep ouderen met een licht verstandelijke beperking die aanklopt voor zorg.

Hierover staat een bericht op de website van 's Heeren Loo en een post op LinkedIn. Je zou hen enorm helpen als je de enquête zou willen invullen. Zij hopen zo informatie te verzamelen uit allerlei richtingen in de zorg, waarmee we de zorg aan deze groep kunnen verbeteren.

Sinds een aantal jaren ziet ‘s Heeren Loo een groeiende groep ouderen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB) die op latere leeftijd aanklopt voor zorg. Deze ouderen woonden lang zelfstandig, maar doordat het netwerk wegviel kan dat niet meer.
Het Expertisecentrum Ouderen van ’s Heeren Loo wil meer informatie verzamelen over deze groep. Zij stelden een enquête samen.

Zij zijn op zoek naar zorgprofessionals die hun ervaring met deze doelgroep willen delen. Thuiszorgmedewerkers, wijkverpleging, paramedici en andere zorgprofessionals die zorg verlenen aan deze groep mensen; thuis of in een zorginstelling.

De resultaten van het onderzoek gebruikt 's Heeren Loo om het zorgaanbod voor deze mensen te verscherpen. Onder andere om beter te voldoen aan de woonwensen, de vindbaarheid van de gehandicaptenzorg te vergroten en de communicatie tussen zorgprofessionals over deze doelgroep te vergemakkelijken.

 Het invullen van de enquête kost max. 8 minuutjes van jouw tijd.

 

Hartelijk dank voor jouw medewerking, mede namens 's Heeren Loo!