bijeenkomst.jpg
26 september 2023

Algemene Ledenvergadering

De NVFVG organiseert één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Als dat nodig is, wordt er een extra vergadering uitgeschreven. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVFVG. Laat daarom jouw stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

De Algemene Ledenvergadering van de NVFVG wordt in het najaar gehouden op dinsdag 3 oktober 2023 in Vergader- en Congrescentrum 'De Schakel' te Nijkerk.

Deze ALV vindt plaats tijdens ons NVFVG Congres ‘Blinde vlekken in de (fysiotherapie binnen de) VG zorg’.
Meer informatie over het congresprogramma en hoe je je kunt inschrijven voor het congres vind je hier.

De convocatie voor de ALV is inmiddels verstuurd. De agenda tref je hieronder.

Je kunt je aanmelden via de aanmeldlink op deze pagina of via de convocatie. Alle relevante ALV-stukken vind je aan de rechterzijde van deze pagina.

 

AGENDA ALV 3 oktober 2023
 
 1. Opening en welkomstwoord
   
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
   
 3. Inventariseren rondvraag
   
 4. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering
  20 juni 2023, ter besluitvorming
   
 5. Bespreken en goedkeuren Jaarplan 2024 (inclusief begroting 2024), ter besluitvorming
   
 6. Bespreken en goedkeuren Begroting 2024, ter besluitvorming
   
 7. Aftreden Erik Gielen, Lotte Enkelaar en Adze Slijp, respectievelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester
   
 8. Benoeming voorzitter/secretaris NVFVG: kandidaat: Helmi Langeler, ter besluitvorming
   
 9. Benoeming nieuwe kascommissie, ter besluitvorming
   
 10. Rondvraag en sluiting