Zoekresultaten

21 december 2022

Projectvoorstel LEEV! GLI-VB is gestart!

Het project ‘LEEV! GLI-VB: Ontwikkeling van een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie’ voor mensen met een verstandelijke beperking van start gegaan.

Lees verder

16 december 2022

Helmi Langeler

Algemeen Bestuurslid

Lees verder

24 oktober 2022

Maatregel coalitieakkoord: overheveling behandeling van Wlz naar Zvw van de baan

Zoals bekend wil de huidige coalitie de paramedische zorg, die momenteel vanuit de Wlz vergoed wordt, overhevelen naar de Zvw.

Lees verder

24 oktober 2022

Cao-app Gehandicaptenzorg 2021-2024 geactualiseerd

Sinds eind september is de geactualiseerde app voor de Cao-Gehandicaptenzorg beschikbaar.

Lees verder

28 juni 2022

Oproep Kennisnetwerk pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

Begin 2022 is een start gemaakt met het kennisnetwerk pijn bij VB. Door middel van dit kennisnetwerk hopen we te zorgen dat kennis over pijn beter gedeeld wordt en sneller en beter gebruikt kan worden in de ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. We zijn op zoek naar zorgprofessionals en zorgorganisaties die willen deelnemen aan dit kennisnetwerk!

Lees verder

10 juni 2022

Vaker slaapproblemen bij ouderen met een verstandelijke beperking

Ouderen met een verstandelijke beperking hebben vaker en ernstigere slaapproblemen dan gezonde leeftijdsgenoten.

Lees verder

15 april 2022

FBZ-achterban stemt in met Cao Gehandicaptenzorg

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. De cao-partijen maakten hierin afspraken over onder andere een salarisverhoging, inspraak van zorgprofessionals en scholing.

Lees verder

25 maart 2022

Onderhandelingsresultaat voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

FBZ, FNV, NU’91 en CNV hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg.

Lees verder

08 maart 2022

Healthy Ageing and Intellectual Disability study: summary of findings and the pr

Recent is dit artikel verschenen in het BMJ open.

Lees verder

04 februari 2022

Meer bewegen met een verstandelijke beperking

Bewegen is goed voor iedereen. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

Lees verder