19 maart 2024

Welkom bij de NVFVG!

Welkom bij de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten (NVFVG). De NVFVG is opgericht in juli 2005. Het doel van de vereniging is het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wil de vereniging de belangen van haar leden behartigen.

De doelstellingen voor 2024 staan verwoord in het Jaarplan NVFVG 2024; deze vind je op deze pagina achter de inlog bij 'Documenten'.

De NVFVG is er voor en door haar leden

De vereniging wil de leden een grote mate van invloed geven. Regelmatig worden werkgroepen ingesteld, die een onderwerp verder uitdiepen.

 

Wat hebben we al bereikt?

In 2005 ging de NVFVG van start om de positie van fysiotherapeuten in de VG-sector te versterken. Het  werd steeds duidelijker dat werken in de VG anders is dan in andere sectoren. Om de positie te versterken is het van belang dat wijzelf en anderen dat erkennen en er naar handelen. Die eerste 5 jaar is er dus hard gewerkt en zijn er een duidelijke profielschets en een productomschrijving geschreven toegesneden op fysiotherapeuten werkzaam in de VG-sector. Op dit moment zijn we aan het  onderzoeken, hoe we een addendum kunnen toevoegen aan het Beroepsprofiel Fysiotherapeut, toegespitst op ons vakgebied.

Studiedag

Ieder jaar organiseert de NVFVG een studiedag. Dat is een interessante bijeenkomst waar we elkaar ontmoeten en discussieren over de ontwikkelingen in het vakgebied.

Wat willen we nog bereiken?

De NVFVG wil meer en meer een verzamelplaats worden voor fysiotherapeuten in de VG en een platform bieden voor kwaliteit, innovatie en wetenschap. Dit kan nog steeds verder worden uitgebouwd. Er gebeurt ontzettend veel in Nederland, maar zeker ook daarbuiten. 

De NVFVG wil een rol spelen in de verspreiding van de nieuwste inzichten en zo de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg nog verder te verbeteren. We willen ook richtlijnen ontwikkelen speciaal voor onze doelgroep. Dit werkt alleen als meer fysiotherapeuten zich bij ons aansluiten. 

Dus werk je als fysiotherapeut met mensen met een verstandelijk beperking; word lid!

Beroepsprofiel VG-fysiotherapeut

Het Beroepsprofiel VG-fysiotherapeut geeft richting aan de ontwikkeling en uitvoering van het vak. Ook biedt het duidelijkheid aan patiƫnten, fysiotherapeuten, andere (zorg)professionals, onderwijsinstellingen en bijvoorbeeld beleidsmakers en onderzoekers.

Klik hier voor het Beroepsprofiel VG-fysiotherapeut - 2023